SABBOIKA vzw

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Print Friendly

VZW Chiro Sabboïka, bestaande uit oud-chiroleden en ouders van chirojongeren van Oïka en Sabbath werd opgericht met als doel de chirojeugd van Buizingen te voorzien van degelijke en veilige lokalen.

Gesprekken voor, tijdens en na de viering van “50 jaar chiro in Buizingen” maakten duidelijk dat een jeugdbeweging verder blijven uitbouwen niet meer zo evident en eenvoudig is als de voorbije 60jaar.
Een aantal mensen van de werkgroep “50 jaar chiro in Buizingen” deden dan ook een oproep aan alle ouders en oud-chiroleid(st)ers om samen na te denken hoe ze het best de beide Chirogroepen op een permanente manier konden steunen.

Op maandag 22 mei 2000 zaten een 10-tal ouders en oud-leid(st)ers rond de tafel voor een eerste losse babbel. Het werd snel duidelijk dat vooral de lokalen, die nog steeds eigendom zijn van de parochie, onze eerste zorg zouden worden.

Uit een aantal vergaderingen in verband met nodige verbeteringen aan de toenmalige lokalen ontstond het idee om een nieuwbouw voor beide groepen te bestuderen. Later besloot de werkgroep om nieuwe lokalen voor de jongens te bouwen en de meisjeslokalen grondig te vernieuwen.

Naarmate de plannen serieuzer werden, werd het ook noodzakelijk om de werkgroep te organiseren. Er werden verschillende werkgroepjes opgericht: een bouwcomité om de plannen verder gestalte te geven, een feestcomité om geld in ‘t bakske te krijgen, een PR-groep voor alle drukwerk en communicatie en een juridisch groepje om de oprichting van een VZW voor te bereiden om de lokalen in eigen beheer te nemen en onze leden juridische zekerheid te geven.
De VZW Sabboïka zag op 28 maart 2002 het licht met de verschijning van onze statuten in het staatsblad.

Dit bracht ons op de huidige toestand: nieuwe lokalen voor Sabbath en voor Oïka een nieuw dak, nieuwe centrale verwarming, nieuwe vloerbekleding in de bovenlokalen, een nieuwe stevige trap naar boven, een degelijk afdak in de tuin om material of fietsen te stallen en een gerieflijke keuken.

Wie geïnteresseerd is om toe te treden tot een werkgroep of tot de Raad van bestuur kan altijd contact nemen met Denise Lemeire, onze huidige voorzitster. Een mailtje naar denise.lemeire@telenet.be volstaat.